Kiezen toedieningsweg


Adviseer de toedieningsweg en het materiaal.

Overzicht van typen sondes en indicaties. In de meeste situaties wordt gekozen voor een neusmaagsonde. De Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft in samenwerking met andere organisaties o.a. Nederlands Voedingsteam Overleg, Nederlands huisartsen Genootschap en Nederlandse Vereniging van Diëtisten een multidisciplinaire richtlijn “Neusmaagsonde” ontwikkeld. Deze richtlijn heeft tot doel de kwaliteit van de zorgverlening rondom een neusmaagsonde te bevorderen en de variatie in handelen te verminderen. Zie voor informatie over de verschillende soorten neusmaagsondes de genoemde richtlijn en in het bijzonder bijlage 8 blz 102: “de keuze van de juiste maagsonde”.

 

In de thuissituatie worden ook andere sondes toegepast. Hieronder staat een kort overzicht. Deze sondes worden in het ziekenhuis geplaatst.

 

PEG-sonde (Percutane Endoscopische Gastrostomie)

Endoscopische plaatsing

Indicaties:

-Langer dan 4-6 weken sondevoeding

Eerste plaatsing:
PEG ch 14-20 Sonde volgens ‘pull-methode’ met schijfje in de maag. Kan ≥1 jaar blijven zitten (afhankelijk van het merk) en moet dan endoscopisch (poliklinisch) gewisseld worden.OfBallonsonde, ch 14-20
Sonde volgens ‘push-methode’ met ballon in de maag; komt minder vaak voor. De eerste ballonsonde moet na ± 1 maand worden vervangen, hierna na 3-9 maanden.

Gastrostomiesonde (‘Witzelse fistel’)

Door chirurg geplaatst

Indicaties:

-Langer dan 6 weken sondevoeding

-Indien PEG-plaatsing niet mogelijk is of indien client om andere reden een buikoperatie moet ondergaan

Ballonsonde, ch 14-20,
Sonde moet na 3 – 9 maanden (afhankelijk van het merk) vervangen worden.

Jejunostomiesonde

Door chirurg geplaatst

Indicatie:

-Cliënt met operatie hoog in maag-darmkanaal

-Inoperabel proces hoog  in maag- darmkanaal

-Pancreatitis

Jejunumsonde, ch  9, PUR (kan > 1 jaar blijven zitten).

PEG-J-sonde (jejunumsonde via een PEG-sonde)

Endoscopische plaatsing

Indicatie:

-Cliënt die PEG-sonde heeft en bij wie voeden via de maag niet lukt.

-(hevelen van de maaginhoud via de PEG is mogelijk)

PEG, met daar doorheen een
jejunumsonde, met een kleinere ch.OFTransgastric-jejunal (ch 20),
maag-darmballonsonde uit één stuk, met een uitgang in de maag en een in de darm.

 

Laatste Nieuws


Op woensdag 24 juni jl. organiseerde de Stuurgroep Ondervoeding met hulp van Abbott Nutrition de liv
Per 1 juni is dr. ir. Marian de van der Schueren benoemd tot buitengewoon hoogleraar Diëtetiek aan
Door de maatregelen om het Coronavirus in te dammen is iedereen meer aan huis gebonden en is steun v