Diagnostiek


Complete diagnostiek kan worden uitgevoerd met behulp van het diagnostisch schema voedingstoestand  van het Zakboek diëtetiek. Dit schema is gebaseerd op de Comprehensive Geriatric Assessment (CGA). De voedingstoestand en het geriatrisch syndroom lijken op elkaar wat betreft complexiteit. In de praktijk blijkt dit diagnostisch schema in alle sectoren van de zorg en bij alle patiëntengroepen zeer bruikbaar voor het ordenen van de beschikbare informatie en het herkennen van de ontbrekende informatie. Er wordt een verdeling gemaakt in 4 domeinen: somatische, functionele, psychische en sociale factoren.

In het Zakboek diëtetiek worden alle onderdelen van het diagnostisch schema uitgewerkt.

Op deze pagina kunnen de volgende berekeningen op een eenvoudige manier uitgevoerd worden:

SOMATISCHE FACTOREN FUNCTIONELE FACTOREN
Leeftijd, geslacht
Diagnose(s)
Stadium / kenmerken van ziektebeeldenZiekenhuisopname / operatie / behandeling
Laboratorium waarden
Gastro-intestinale problemen
Eetlust
Kauw- en slikproblemen
Antropometrie (gewicht en gewichtsbeloop, lengte)
BMI
Lichaamsamenstelling (vet vrije massa (VVM)
  / vet vrije massa index (VVMI)
Energieverbruik (resting energy expenditure (REE)
en total energy expenditure (TEE))Voedingsinname
Medicatie
Knijpkracht
Loopsnelheid
Activiteitenpatroon
Beweging / sport
(I)ADL afhankelijkheid
PSYCHISCHE FACTOREN SOCIALE FACTOREN
Motivatie / stadium gedragsverandering
Depressie /psychische stoornis
Cognitieve stoornis / dementie
Stress
Verliesreactie
Ziekte inzicht
Financiële mogelijkheden
Werk
Opleidingsniveau
Activiteiten / interesses
Mate van participatie in maatschappij
Woon en gezinssituatie
Sociaal netwerk
Kinderen
Mantelzorg
Transportmogelijkheden
Eenzaamheid

De links naar de beschikbare vragenlijsten en meetinstrumenten in de vier domeinen van het diagnostisch schema zijn te vinden op deze pagina