Follow-up


Met ‘follow-up’ wordt bedoeld: het vervolg van de behandeling na ontslag uit het ziekenhuis.

Continuïteit van voedingszorg

Wanneer een kind met ontslag gaat is het voor de continuïteit van de voedingszorg van belang om de informatie over de voedingstoestand en het voedingsbeleid over te dragen. Voor een goede follow-up is een zorgvuldige overdracht of ontslagbrief van groot belang, in elk geval mogen hierin het gewicht en lengte (in SD scores) niet ontbreken. Bij voorkeur wordt ook een advies gegeven over een streefgewicht.

In sommige situaties is verwijzing naar een diëtist in de eerste lijn wenselijk. Onder het kopje ‘transmurale zorg’ treft u in de ‘toolkit’ een overdrachtsformulier welke kan worden gebruikt voor deze overdracht.

Ontslagindicator

Nu kinderen steeds sneller met ontslag gaan is het maken van afspraken over de follow-up steeds belangrijker. Er wordt gewerkt aan een ‘ontslagindicator’ voor in de set kwaliteitsindicatoren van de Inspectie van de Gezondheidszorg. Het streven is om ziekenhuizen door deze indicator te stimuleren tot afspraken te komen hoe de follow-up geregeld is en wie de voedingsstatus evalueert.