Huisartsen en praktijkondersteuners


In de afgelopen jaren zijn er veel scholingen gegeven over ondervoeding aan huisartsen en praktijkondersteuners. De huisarts heeft een belangrijke rol in de herkenning van ondervoeding en de coördinatie van de zorg rond de ondervoede, vaak complexe patiënt.

De multidisciplinaire samenwerking rond de ondervoede patiënt is beschreven in de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) ondervoeding. Bij deze LESA is door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een nascholingsmodule gemaakt voor huisartsen.

In de Artsenwijzer Diëtetiek staat bij welke indicatie en op welk moment het gewenst is dat een patiënt wordt verwezen. Lees hier de Artsenwijzer Diëtetiek over ondervoeding.

In het ziekenhuis wordt gescreend op ondervoeding en wordt er zo nodig een dieetbehandeling gestart. Deze informatie wordt lang niet altijd overgedragen aan de huisarts. Hier is nog veel winst te halen. In de toolkit transmurale zorg is te zien wat er tot nu toe al is ondernomen. Optimalisering van de transmurale zorg voor de ondervoede patiënt staat hoog op de prioriteitenlijst van de Stuurgroep Ondervoeding.

De kaart met diëtisten geeft een overzicht van de diëtisten die een relevante cursus hebben gevolgd over ondervoeding. Vul de postcode van de patiënt in en de geregistreerde diëtisten in die buurt zullen worden getoond.

Informatiemateriaal voor patiënten: