Implementatie screening en behandeling


Voor het implementeren van adequate screening en behandeling van ondervoeding op uw kinderafdeling zijn een aantal hulpmiddelen ontwikkeld. Het projectplan biedt hulp bij het vastleggen van de projectorganisatie, knelpunten, en doelen maar ook ondersteunt het bij het formuleren van een actie- en communicatieplan. Verder staan in de checklist alle praktische punten en afspraken waar aandacht voor zou moeten zijn om te komen tot een goed beleid ten aanzien van ondervoeding. Tenslotte kan met behulp van de procesevaluatie de voortgang en het resultaat van het ingezette beleid geëvalueerd worden.

Onderdeel van het implementeren is het verzorgen van scholing. Voor ondersteuning bij het ontwikkelen van scholing klik hier.