Lab aanvraag informatie en formulieren


Bij het bepalen van de voedingstoestand van de patiënt zijn naast de (voedings)anamnese, bepaling van het lichaamsgewicht, lichaamslengte en lichaamssamenstelling vaak ook de laboratoriumwaarden nodig. Bij het evalueren van de dieetbehandeling kunnen laboratoriumwaarden vervolgens nodig zijn om de effectiviteit te beoordelen.

Vanaf 1 januari 2013 is het mogelijk voor diëtisten om zelf laboratoriumbepaling aan te vragen. Lab bepalingen die door een vingerprik, urine- of fecesonderzoek verkregen zijn voor voedingsstatusdiagnostiek kunnen zonder probleem worden aangevraagd. Voor het verrichten van de meeste lab bepalingen voor voedingsstatusdiagnostiek is echter bloed nodig dat is verkregen via venapunctie. Deze handeling is een voorbehouden handeling voor artsen (wet BIG, artikel 36).

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de laboratoriumbepalingen die door de diëtist zijn aangevraagd. Veel zorgverzekeraars erkennen alleen de arts als aanvrager. Wees bij het starten van aanvragen hier alert op! Daarnaast zijn er de zogeheten ‘doorbelwaarden’ bijvoorbeeld bij kalium en calcium. Bij een kritische uitslag moet het lab de aanvrager bellen zodat er meteen actie ondernomen kan worden. Dit betekend in de praktijk dat degene die de aanvraag doet altijd bereikbaar moet zijn.

Goede afstemming met de (huis)arts is nodig om dubbel onderzoek te vermijden en waarborgt een goede samenwerking.

Omdat er aan laboratoriumbepalingen kosten verbonden zijn is het van belang dat er een goede afweging wordt gemaakt door de diëtist of de lab bepalingen nuttig zijn en aanvullende gegevens opleveren voor de dieetbehandeling.

Als de diëtist werkt op verwijzing van een arts, dan zal de arts ook op de hoogte gesteld moeten worden van de laboratoriumuitslagen. Wanneer de diëtist laboratoriumbepalingen aanvraagt via directe toegankelijkheid dan informeert de diëtist de (huis)arts na toestemming van de patiënt.

Naast het aanvragen van laboratoriumdiagnostiek via de huisarts is het ook mogelijk om contact op te nemen met een laboratorium bij u in de buurt. Meld u aan als aanvrager bij het laboratorium en vraag aanvraagformulieren aan.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het E-book Labbepalingen Voedingsstatusdiagnostiek van Manon Verheul

Bronnen: Voedingonline, Zakboek Diëtetiek, FKompas, NVD

Met dank aan Manon Verheul en Margreet Timmer-Keizer