Overige materialen Goed Gevoed Ouder Worden


In het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Dietetiek van december 2017 is aandacht besteed aan Goed Gevoed Ouder Worden. Lees hier het artikel: Goed gevoed ouder worden is een hele kunst.

In het project ‘Goed Gevoed Ouder Worden in Friesland’ zijn we in gesprek gegaan met Friese
zelfstandig wonende ouderen en hun mantelzorgers. In totaal zijn 18 individuele interviews bij ouderen thuis en 5 groepsgesprekken (focusgroepen) gehouden over voldoende kunnen blijven eten en drinken, boodschappen doen, zelfstandig koken, de behoefte aan informatie en de knelpunten ervaren door ouderen zelf en mantelzorgers.  De belangrijkste aandachtspunten zoals door hen verwoord, zijn samengevat in deze flyer.

 

De uitgebreide rapportages van de groepsgesprekken en individuele interviews zijn hier te lezen.
Uitkomsten focusgroepen Goed Gevoed Ouder Worden, juni 2017                                                          – Uitkomsten van individuele interviews Goed Gevoed Ouder Worden, juli 2017