Ontwikkelde tools door ziekenhuizen


Elk Nederlands ziekenhuis is bezig met de optimale zorg voor de ondervoede patiënten. Op deze pagina willen we graag de uitwisseling van goede ideeën en initiatieven laten zien zodat we van elkaar kunnen leren en er een efficiënte verbeterslag kan worden gemaakt. We ontvangen deze materialen graag op stuurgroep@stuurgroepondervoeding.nl

Assortiment tussentijdse verstrekkingen

Foldermateriaal