Overdrachtsformulier


Dit overdrachtsformulier is ontwikkeld in het Amsterdamse project “Optimale transmurale zorg van de ondervoede patiënt”. Het is ontwikkeld door de wensen te inventariseren en de bestaande formulieren te combineren. Het formulier bevat diverse invulvelden en dropdown-velden en is te downloaden waarna de gegevens van de diëtist kunnen worden ingevuld en zo op de eigen computer opgeslagen kan worden.

In 2015 zal onderzocht worden of dit overdrachtsformulier ingebouwd kan worden in EVRY, het programma wat gebruikt wordt in de 1e lijn en in de systemen die door ziekenhuizen gebruikt worden, bijvoorbeeld EPIC.

De regelgeving rond uitwisseling van informatie over patiënten via mail is vastgelegd door het KNMG. Hiernaast staat informatie van de website van KNMG (2015) en de richtlijn over dit onderwerp uit 2007. De conclusie is dat mailen van het overdrachtsformulier mag mits het naar een vertrouwd mailadres gaat (geen Gmail, Hotmail) en de zender de ontvanger kent. Daarnaast wordt aangeraden om een disclaimer, zoals hiernaast, in de mail te plaatsen.