Achtergrondinformatie & scholing


Tip en trucs

Elk Nederlands ziekenhuis is bezig met de optimale zorg voor de ondervoede patiënten. Op deze pagina willen we graag de uitwisseling van goede ideeën en initiatieven laten zien zodat we van elkaar kunnen leren en er een efficiënte verbeterslag kan worden gemaakt. We ontvangen jullie materialen graag op kinderen@stuurgroepondervoeding.nl

Presentaties

Via de knop ‘presentaties’ rechts in beeld kunt u een aantal presentaties terugzien die op verschillende gelegenheden gehouden zijn of die u kunt gebruiken om zelf een presentatie over het thema ‘ondervoeding’ te verzorgen. In het document wordt per presentatie kort de context en inhoud toegelicht.

Naslagwerken, richtlijnen en relevante websites

Via de knop ‘naslagwerken en richtlijnen’ rechts in beeld treft u een toelichting op- en een link naar de ‘Artsenwijzer diëtetiek’; ‘Zakboek diëtetiek’ en deRichtlijn signalering van somatische oorzaken van afwijkend voedingsgedrag bij kinderen’. Ook treft u hier een tabel met een aantal relevante websites.

Publicaties

Via de knop ‘publicaties’ rechts in beeld komt u bij en enkele publicaties die dienen als achtergrondinformatie en ter onderbouwing voor het screenen

Recensies

Het ontstaan van ondervoeding bij kinderen kan verschillende oorzaken hebben. Naast somatische problematiek kan ondervoeding het gevolg zijn van het niet voldoende (willen) eten. Er zijn verschillende hulpmiddelen op de markt die kunnen helpen om kinderen die niet voldoende (willen) eten beter-, meer- of veelzijdiger te laten eten. Leden van de sectie kinderen hadden ervaring met- of waren nieuwsgierig naar enkele van deze hulpmiddelen en hebben daar een recensie over geschreven gericht op professionals. Via de knop ‘recensies’ rechts in beeld kunt u deze recensies lezen. Voor meer (publieks)informatie over niet-somatische oorzaken van eetproblemen (bij peuters) klik hier. Voor de ‘Richtlijn voeding en eetgedrag’ klik hier. Voor de ‘Richtlijn signalering van somatische oorzaken van afwijkend voedingsgedrag bij kinderen’ klik hier.

Scholing

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NvK) heeft met ondersteuning van Nutricia korte instructiefilmpjes ontwikkeld over de thema’s ‘voedingsanamnese en voedingstoestand’, ‘ondervoeding’ en ‘enterale voeding’. Deze filmpjes zijn hieronder te zien.