Prestatie indicator


Sinds 2010 is screening op ondervoeding opgenomen in de set van Prestatie Indicatoren van de revalidatie centra.

In 2015 wordt het volgende gevraagd:

1.1 Ondervoeding (deze vraag geldt alleen voor revalidatiecentra, niet voor revalidatieafdelingen van ziekenhuizen)

1.1.1 Meet het revalidatiecentrum de voedingstoestand van klinische patiënten?
 Ja
 Nee
 N.v.t. want wij zijn een revalidatieafdeling van een ziekenhuis.
Indien ja:

1.1.2 Op welk moment meet u de voedingstoestand van de patiënt?
 Aan het begin van de opname
 Aan het eind van de opname
 Tussentijds

1.1.3 Indien u tussentijds de voedingstoestand meet, met welke frequentie doet u dat dan?

1.1.4 Welk instrument gebruikt het revalidatiecentrum om de voedingstoestand te meten bij klinische patienten?
 SNAQ 65+ (Short Nutritional Assessment Questionnaire 65+)
 Een ander instrument, namelijk …
Indien u de SNAQ 65+ gebruikte:

1.1.5 Hoeveel patiënten nam u klinisch op in 2014?
 Aantal …
 Niet bekend
 N.v.t. want wij gebruiken de SNAQ 65+ niet

1.1.6 Hoeveel patiënten nam u klinisch op in 2014 waarbij de SNAQ 65+ aangaf dat er sprake zou kunnen zijn van ondervoeding??
 Aantal …
 Niet bekend
 N.v.t. want wij gebruiken de SNAQ 65+ niet

De resultaten worden gepubliceerd op www.independer.nl maar zijn moeilijk terug te vinden