Kwaliteitsindicatoren ondervoeding (IGJ)


In 2008 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de screening op ondervoeding bij kinderen én het behandelen van ondervoeding bij kinderen opgenomen in de ‘Basisset prestatie indicatoren ziekenhuizen’. Inmiddels heeft de IGJ een ‘Basisset Medisch Specialistische Zorg‘ (MSZ) kwaliteitsindicatoren. Met betrekking tot kinderen vraagt de IGJ voor 2019 het volgende: 

Indicator ‘Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen’: 

  • Is het aantal kinderen dat bij opname wordt gescreend op ondervoeding bekend? (ja/nee)
  • Is er een continue meting uitgevoerd? (ja/nee)
  • Welk screeningsinstrument om het risico op ondervoeding te bepalen wordt gebruikt bij kinderen? (STRONGkids of Anders)
  • Percentage kinderen dat gescreend is op ondervoeding
  • Percentage kinderen dat geclassificeerd is als acuut ondervoed

Indicator ‘Behandeling van ondervoeding’: 

  • Is het aantal ondervoede kinderen met een adequate eiwit-inname en energie-inname op de vierde  opnamedag bekend? (ja/nee)
  • Is er een continue meting uitgevoerd? (ja/nee)
  • Percentage ondervoede kinderen met een adequate eiwit-inname op de vierde opnamedag
  • Percentage ondervoede kinderen met een adequate energie-inname op de vierde opnamedag

Resultaten 

De resultaten van alle kwaliteitsindicatoren kunt u vinden via de website van IGJ. De resultaten van de kwaliteitsindicatoren ondervoeding bij kinderen zijn gebundeld in de volgende factsheets: 

Factsheet 8.1.1. screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen 2019

Factsheet 8.1.2.B. Behandeling van ondervoeding bij kinderen 2019

Voor de resultaten van de kwaliteitsindicatoren screening en behandeling ondervoeding bij volwassenen van 2019, klik hier.