Kwaliteitsindicatoren Ondervoeding voor volwassenen in ziekenhuizen (IGJ)


Sinds 2006 wordt er in de Nederlandse ziekenhuizen gescreend op ondervoeding. Tijdige herkenning en behandeling van ondervoeding op alle verpleegafdelingen en de polikliniek geriatrie is in 2020 onderdeel van de basisset met indicatoren voor medisch specialistische zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Voor 2020 vraagt IGJ het volgende over ondervoeding bij volwassenen het ziekenhuis. Voor de indicatoren van toepassing op kinderen in het ziekenhuis, zie hier.

Screening op ondervoeding van alle patiënten op de polikliniek geriatrie.

Tijdige behandeling van ondervoeding via een adequate inname van eiwitten op de vierde opnamedag van een ondervoede volwassen patiënt op alle verpleegafdelingen.

De screening op ondervoeding voor de volwassen verpleegafdelingen wordt niet meer nagevraagd door IGJ omdat dit goed geïmplementeerd is en om de administratielast zo laag mogelijk te houden. Een goede screening is voorwaarde voor een goede score op de indicator voor de tijdige behandeling van ondervoeding. De screening wordt indirect dus nog gemeten.

Om de oorzaken van het niet halen van de eiwitbehoefte op de vierde opnamedag te registreren is dit kaartje te gebruiken. Dit is een voorbeeld van een methode om de resultaten te evalueren om zo gericht verbeteracties te kunnen inzetten.

De resultaten van alle kwaliteitsindicatoren worden jaarlijks gepubliceerd door de IGJ.

De resultaten van de Nederlandse ziekenhuizen op de kwaliteitsindicatoren ondervoeding zijn per onderdeel verwerkt in onderstaande factsheets:

 

Resultaten 2019

Ziekenhuis polikliniek

Factsheet 17.1.1. Screening polikliniek geriatrie 2019

Ziekenhuis kliniek

Factsheet 8.1.2.A Eiwitintake dag 4 2019

Voor de resultaten van de kwaliteitsindicatoren screening en behandeling ondervoeding bij kinderen van 2019, klik hier.