Kwaliteitsindicatoren Ondervoeding voor volwassenen in ziekenhuizen (IGJ)


Sinds 2006 wordt er in de Nederlandse ziekenhuizen gescreend op ondervoeding. Tijdige herkenning en behandeling van ondervoeding op alle verpleegafdelingen en de polikliniek geriatrie is in 2018 onderdeel van de basisset met indicatoren voor medisch specialistische zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zie basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen 2018.

Voor 2018 vraagt IGJ het volgende over ondervoeding bij volwassenen het ziekenhuis. Voor de indicatoren van toepassing op kinderen in het ziekenhuis, zie hier.

Screening op ondervoeding van alle patiënten op de polikliniek geriatrie. De indicator over screening op de polikliniek preoperatief werd in 2017 voor de laatste keer uitgevraagd door de IGJ.

Tijdige behandeling van ondervoeding via een adequate inname van eiwitten op de vierde opnamedag van een ondervoede volwassen patiënt op alle verpleegafdelingen.

De screening op ondervoeding voor de volwassen verpleegafdelingen wordt niet meer nagevraagd door IGJ omdat dit goed geïmplementeerd is en om de administratielast zo laag mogelijk te houden. Een goede screening is voorwaarde voor een goede score op de indicator voor de tijdige behandeling van ondervoeding. De screening wordt indirect dus nog gemeten.

Om de oorzaken van het niet halen van de eiwitbehoefte op de vierde opnamedag te registreren is dit kaartje te gebruiken. Dit is een voorbeeld van een methode om de resultaten te evalueren om zo gericht verbeteracties te kunnen inzetten.

De resultaten van de kwaliteitsindicatoren worden gepubliceerd op www.ziekenhuizentransparant.nl. Daarnaast publiceert de IGJ elk jaar “Het resultaat telt“.

De resultaten van de Nederlandse ziekenhuizen op de kwaliteitsindicatoren ondervoeding zijn per onderdeel verwerkt in onderstaande factsheets:

 

Resultaten 2017

Ziekenhuis polikliniek

Factsheet resultaten indicator ‘Screening op ondervoeding polikliniek preoperatief ‘ verpleegkundig onderzoek – 2017

Factsheet resultaten indicator ‘Screening op ondervoeding op polikliniek geriatrie – 2017

Ziekenhuis kliniek

Factsheet resultaten indicator ‘Behandeling ondervoeding’ (eiwit inname op dag 4) – 2017

Voor de resultaten van de kwaliteitsindicatoren screening en behandeling ondervoeding bij kinderen van 2017, klik hier.