Leidraad ‘Screening op- en behandeling van ondervoeding bij kinderen …’


Leidraad ‘Screening op- en behandeling van ondervoeding bij kinderen opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen’

Deze leidraad beschrijft op systematische wijze de stappen in het proces van screening op- en behandeling van
ondervoeding bij kinderen die in een ziekenhuis worden opgenomen. Deze leidraad is ontwikkeld door de ‘Sectie Kinderen‘ van de Landelijke Stuurgroep Ondervoeding in samenspraak met de ‘Commissie Voeding‘ van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

De leidraad beschrijft op beknopte wijze de volgende stappen: 1. screening op ondervoeding; 2. behandeling van ondervoeding; 3. evaluatie effect van behandeling; 4. transmurale overdracht en follow-up. De verschillende stappen vanaf opname in het ziekenhuis tot en met ontslag worden in een figuur weergegeven (zie onder). Daarnaast wordt aangegeven welke professionals verantwoordelijkheid hebben voor de verschillende stappen.

De stappen ‘screening op ondervoeding <24 uur na opname in het ziekenhuis’ en ‘evaluatie inname energie en eiwit op dag 4’ zijn onderdeel van de kwaliteitsindicator ondervoeding van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Klik hier voor meer informatie over kwaliteitsindicatoren ondervoeding.

Iedere instelling wordt van harte uitgenodigd om dit protocol te gebruiken als blauwdruk voor een op de eigen instelling toegesneden protocol voor de screening op en behandeling van ondervoeding.sov01-voedingsprotocol-210x297-figuur01-v11