revalidatieafdeling verpleeghuis


In de periode van 2014 tot 1016 deed Judith van Zwienen (diëtist Zorgpartners Midden Holland) samen met Manon Kuijpers en Agnes Grimmerink (diëtisten Amstelring) onderzoek naar de prevalentie van ondervoeding op de revalidatie afdeling van het verpleeghuis.

Het doel van dit onderzoek

Het vaststellen van de prevalentie van ondervoeding, de verkregen dietistische behandeling en de perceptie van de eigen voedingstoestand bij ouderen, opgenomen op een revalidatieafdeling in een verpleeghuis.

Methode

Revalidanten (>65 jaar) werden geïncludeerd op zeven revalidatieafdelingen van Amstelring in Amsterdam en Zorgpartners Midden Holland in Gouda. Ondervoeding werd vastgesteld volgens de geldende criteria en de revalidant werd gevraagd: Bent u ondervoed? Er werd bijgehouden of er een diëtist bij de behandeling is betrokken.

Resultaten

In een groep van 179 revalidanten (70% vrouw, leeftijd 81 ± 8 jaar) was 26% ernstig ondervoed en was 14% in een matige voedingstoestand. Slechts bij 56% van de ondervoede revalidanten was de diëtist bij de behandeling betrokken en één op de vijf ondervoede revalidanten vindt zichzelf ondervoed.

Implicatie

In de literatuur is er nog weinig beschreven over de voedingstoestand van deze groep. De prevalentie van ondervoeding blijkt hoog te zijn en de herkenning en behandeling kan verbetert worden. Een optimale voeding en voedingstoestand is een belangrijk onderdeel van het revalidatieproces.

In deze toolkit zijn de onderzoeksresultaten te lezen in een wetenschappelijke publicatie en ls wetenschappelijke posters. De presentatie die gehouden is tijdens de dietistendagen 2016 is ook toegevoegd.

Wetenschappelijk artikel J. van Zwienen, Undernutrition in nursing home rehabilitation patients

Presentatie van resultaten op dietistendagen 2016

Wetenschappelijk poster J. van Zwienen, Undernurition in nursing home rehabilitation patients

Wetenschappelijk poster J. van Zwienen, Predictors for achieving protein and energy requirements in nursing home rehabilitation patients

Poster diëtistendagen afdeling diëtetiek Zorgpartners Midden Holland, Zo bereid, een krachtig ontbijt!