Richtlijn kindergeneeskunde


Het Protocol Screening op en behandeling van ondervoeding bij kinderen opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen is ontwikkeld door de Sectie Kinderen van de Stuurgroep Ondervoeding in samenspraak met de Commissie Voeding van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Het protocol is gebaseerd op beschikbaar bewijs uit de wetenschappelijke literatuur en de expert opinion.

De volgende stappen worden beschreven:

1. screening op ondervoeding

2. behandeling van ondervoeding

3. evaluatie effect van behandeling

4. transmurale overdracht en follow-up

sov01-voedingsprotocol-210x297-figuur01-v11