Screening


Om ondervoeding in een vroeg stadium te herkennen bestaat een tweesporenbeleid:

1. Vaststellen van ondervoeding op basis van gewicht en lengte

Om de voedingstoestand vast te stellen is het nodig de lengte en gewicht van het kind te meten en deze gegevens uit te zetten in een groeicurve. Dit uitzetten kan in een groeicurve op papier, of digitaal in de Growth Analyzer. In de Nederlandse klinische praktijk wordt gebruik gemaakt van groeicurven waarop de SD score is aangegeven. Het meest gehanteerde afkappunt voor ondervoeding is de <-2 SD.
Voordeel van het gebruik van de Growth Analyser ten opzichte van groeicurves op papier is dat dit programma de standaard deviatie score berekend, waardoor direct zichtbaar is of er sprake is van een groeiachterstand of van een afbuiging van de groei. De Growth Analyzer bevat verschillende groeicurves waaronder gewicht naar leeftijd, lengte naar leeftijd en gewicht naar lengte.
Het is aan te bevelen om gedurende de opname lengte en gewicht 2x per week te meten bij kinderen <1 jaar en 1x per week bij kinderen > 1 jaar.

2. Herkenning van het risico op ondervoeding met behulp van STRONGkids

Kinderen met het risico op het ontwikkelen van ondervoeding kunnen bij opname worden herkend door gebruik te maken van risico-score instrumenten. In Nederland is het eenvoudige screeningsinstrument ‘STRONGkids’ ontwikkeld bestaande uit vier vragen, die bij opname worden beantwoord. Deze screening kan worden uitgevoerd door arts, verpleegkundige of diëtist. ‘STRONG’ staat voor ‘Screening Tool Risk On Nutritional Status and Growth’. Wanneer een vraag met ‘ja’ wordt beantwoord, wordt een aantal punten toegekend. De totaalscore (0-5 punten) geeft advies over de vervolg interventies.
Het is aan te bevelen om gedurende de opname deze risico-screening wekelijks te herhalen.

Het screenen op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen is een van de kwaliteitsindicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Voor meer informatie over de indicatoren klik hier.

Meer informatie?

In het ‘screeningskaartje’ is het proces van herkennen en behandelen van ondervoeding samengevat. Ook is er een flowchart beschikbaar (een schematische voorstelling van eerdergenoemd proces).

Voor uitleg over het verschil tussen acute ondervoeding en chronische ondervoeding klik hier.

Voor de instructievideo’s ‘Voedingsanamnese en voedingstoestand’ en ‘Ondervoeding’ klik hier.