Screeningsinstrument


Voor screening op ondervoeding van thuiswonende ouderen is de SNAQ65+ ontwikkeld.

Voor de groep patiënten van 18-65 jaar adviseren we in de eerstelijnszorg en de thuiszorg de voedingstoestand vast te stellen met behulp van BMI en het percentage onbedoeld gewichtsverlies. Dit is weergegeven in het instrument Gewicht & Gewichtsverlies65-. Beide instrumenten worden toegelicht in deze uitleg.

De wetenschappelijke onderbouwing van de SNAQ65+ is te lezen in dit artikel

In de SNAQ65+ wordt gebruik gemaakt van de bovenarmomtrek in plaats van de BMI. De risicogroep wordt geselecteerd door te vragen naar de eetlust en de mogelijkheid om en trap te beklimmen. De onderbouwing van deze keuzes is na te lezen in deze artikelen.