Screeningsinstrumenten


Het screeningsinstrument dat in de verpleeg en verzorgingshuizen wordt gebruikt is de SNAQRC. Dit is een eenvoudige screeningsmethode die bij opname en eens per drie maanden afgenomen kan worden genomen. In onderstaande artikelen is de ontwikkeling en validatie en de toepassing beschreven.

Internationaal wordt de MNA en de MNA-short form veel gebruikt. De geriater gebruikt deze instrumenten in de Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) (zie richtlijn ondervoeding bij de geriatrische patiënt)