Veel gestelde vragen over PI


  • Hoe kan ik de ondervoede patiënten die op dag 4 de eiwitbehoefte niet halen in beeld krijgen?

In het EPD kan een veld ingebouwd worden met de vraag: Is de eiwitdoelstelling op dag 4 bereikt?

De antwoordmogelijkheden zijn dan: ja, nee of anders. Als er “nee” wordt geantwoord kan de reden in het toelichtingenveld worden genoteerd. De mogelijkheden zijn:

  1. Niet binnen 24 uur gescreend
  2. Eerste consult niet binnen 48 uur na opname uitgevoerd
  3. Nuchter voor OK / onderzoek / diagnostiek
  4. Optimale voedingszorg geweigerd door patiënt of arts
  5. Medische oorzaak bijvoorbeeld refeeding syndroom, ernstige misselijkheid, braken
  6. Overig (noteren in toelichtingveld)

Op deze manier kan de uitslag van deze indicator op waarde worden geschat en kunnen er gerichte verbeteracties worden uitgevoerd. In het VUmc wordt deze methodiek gehanteerd en heeft elke diëtist dit kaartje aan de computer hangen om bij elke patiënt de  PI gegevens correct te kunnen invullen