Voedingsconcepten in ziekenhuizen


Aantrekkelijke, goede en lekkere voeding in het ziekenhuis is erg belangrijk en draagt bij aan kwaliteit van verblijf. Naar aanleiding van een motie van Christen Unie en PvdA kreeg de Stuurgroep Ondervoeding van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht om te inventariseren hoe Nederlandse ziekenhuizen de verzorging van maaltijden hebben ingericht en gefinancierd.

96% van de Nederlandse ziekenhuizen deed mee aan de inventarisatie. Uit deze hoge respons en de antwoorden in de enquêtes en interviews blijkt dat alle ziekenhuizen goede voeding erg belangrijk vinden. Er is een benchmarktabel opgesteld bestaande uit de meest optimale situatie en de minst optimale situatie op onderdelen en hieruit zijn succesfactoren en verbeterpunten geformuleerd.

Het voedingsconcept van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede kwam het meest overeen met de optimale situatie, gevolgd door Medisch Spectrum Twente in Enschede en het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel.

Op basis van de benchmarktabel konden succesfactoren en verbeterpunten worden geïdentificeerd: succesfactoren meest ideale situatie die in veel ziekenhuizen wordt toegepast. Verbeterpunten zijn minst optimale situaties die regelmatig werden gerapporteerd.

Succesfactoren

 • Het aanbieden van een onbeperkt aantal eetmomenten
 • Gebruiksvriendelijke bestelprocedure (zoals apps)
 • Korte tijd tussen bestellen en serveren (minder dan 1 uur)
 • Veel menu-opties
 • Brood en broodbeleg ter plekke kiezen en serveren
 • Aangepaste voeding voor speciale doelgroepen zoals kinderen, ouderen en kankerpatiënten
 • Patiënttevredenheidsonderzoek op structurele basis
 • Aandacht voor ondervoeding en de voedingswaarde van het verstrekte eten
 • Beslissingen over het assortiment in gezamenlijk overleg met diëtetiek, facilitair bedrijf en andere belanghebbenden

Verbeterpunten

 • Flexibele eetmomenten, ingespeeld op de behoefte van de patiënt
 • Snellere levering
 • Tussendoortjes voor iedereen
 • Transparantie van assortiment door middel van menukaart (op papier dan wel digitaal)
 • Structurele registratie van de voedingsinname van patiënten
 • Monitoren en reduceren van afval / voedselverspilling
 • Optimaliseren van de vaardigheden en dienstverlening van de voedingsassistent
 • Vrijmaken van voldoende budget voor voeding vanuit het management

Conclusie

Door van elkaar te leren is het mogelijk om de voedingszorg in ziekenhuizen verder te verbeteren. Deze inventarisatie biedt inzicht in hoe ziekenhuizen hun voedingszorg regelen en geven aanknopingspunten voor verbetering.

Het rapport ‘Voedingsconcepten in Nederlandse ziekenhuizen’

Samenvatting van het rapport ‘Voedingsconcepten in Nederlandse ziekenhuizen’

Kamerbrief minister VWS over uitvoering motie inventarisatie voedingsconcepten ziekenhuizen 23-05-2016

 

Presentatie van de resultaten, symposium Focus op Ondervoeding van Gastvrije Zorg, 24-05-2016

Benchmarktabel van meest optimale en minst optimale situatie

Achtergrondinformatie (websites, filmpjes, cateraars)