Voedingsconcepten in ziekenhuizen (kinderen)


Aantrekkelijke, goede en lekkere voeding in het ziekenhuis is erg belangrijk en draagt bij aan kwaliteit van verblijf. Naar aanleiding van een motie van Christen Unie en PvdA kreeg de Stuurgroep Ondervoeding van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht om te inventariseren hoe Nederlandse ziekenhuizen de verzorging van maaltijden hebben ingericht en gefinancierd. In 2016 is het rapport gepresenteerd met hierin  een benchmarktabel bestaande uit de meest optimale situatie en de minst optimale situatie op onderdelen waaruit succesfactoren en verbeterpunten geformuleerd zijn.

In de toolkit ‘Voedingsconcepten in Nederlandse ziekenhuizen‘ treft u het volledige rapport. Hoofdstuk 5 (pagina 11) gaat over kinderafdelingen.