Website Goed Gevoed Ouder Worden


De website www.goedgevoedouderworden.nl helpt ouderen en hun omgeving om ondervoeding te herkennen. En om er iets aan te doen. Thuiswonende ouderen of personen uit hun naaste omgeving kunnen op de website zelf testen of er risicofactoren zijn voor ondervoeding. Daarnaast biedt de website makkelijk toegankelijke informatie over zowel goede voeding als ondervoeding en alles wat daarmee samenhangt. Wat is ondervoeding, hoe herken je het, wat kun je eraan doen? Ook vind je er recepten, tips en ervaringsverhalen. De website is ontwikkeld voor en met ouderen, om (het risico op) ondervoeding te herkennen, te voorkomen en te verhelpen.

De website is een initiatief van de Stuurgroep Ondervoeding en gemaakt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Landelijk Netwerk van Kaderhuisartsen Ouderengeneeskunde (LAEGO), het Voedingscentrum, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en seniorenorganisatie KBO-PCOB. De Stuurgroep ontving hiervoor subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zorgprofessionals kunnen de website onder de aandacht brengen van ouderen en hun naasten via een flyer. Download de flyer gratis via het oranje blok rechts bovenaan deze pagina. Op de achterkant van de flyer kan een logo van de eigen organisatie of praktijk worden toegevoegd. Dit gaat het makkelijkst door de flyer te openen met Adobe Acrobat.