Weeg en screeningsbeleid


Dit weeg en screeningsbeleid is opgesteld binnen het project Sneller Beter II in 2010 door een expertgroep.

Het uitgangspunt is dat elke patiënt bij opname wordt gescreend en dat deze screening elk kwartaal wordt herhaald en dan het gewicht ook wordt gemeten. De diëtist wordt bij de behandeling betrokken bij een rode screeningsscore.