Weeg & screeningsbeleid


Dit weeg en screeningsbeleid is opgesteld in 2010 door de focusgroep met experts van het project ‘Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in de eerstelijnszorg en thuiszorg‘.

Het uitgangspunt is dat er volgens de richtlijnen van de LESA Ondervoeding wordt gescreend.

Er wordt minimaal eens per drie maanden gewogen en de ondervoede patiënten worden wekelijks gewogen. De diëtist wordt bij de behandeling betrokken bij een rode screeningsscore of bij een gewichtsverlies van 4 of meer kilo.