Webinar voor diëtisten in de eerstelijn


Hoe kun je als eerstelijns diëtist ondanks de beperkende maatregelen toch op een goede manier werken aan voorkomen, signaleren en behandelen van ondervoeding bij kwetsbare 70-plussers? Tijdens deze webinar wordt hierop ingegaan.

 

Laatste Nieuws


"Kinderen die worden opgenomen in het ziekenhuis kunnen bij opname in gewicht zodanig zijn afgevalle
Screenen van patiënten bij bezoek aan de (pre-operatieve) polikliniek is geadviseerd. Aanbevolen wo
Op vrijdag 10 september 2021 vond de oratie van prof. dr. Koen Joosten plaats. Hij sprak hierbij zij