Prof. dr. Koen Joosten Bestuurslid
kinderarts-intensivist, Erasmus MC Sophia, vz Commissie Voeding NVK, vz platform Gezonde voeding 0-4
Prof. dr. Johan Garssen lid WAR
hoogleraar farmaceutische wetenschappen Universiteit van Utrecht
Prof. dr. Luc van Loon lid WAR
hoogleraar bewegingswetenschappen en Voeding, Maastricht Universiteit
Prof. dr. Edward Nieuwenhuis lid WAR
Hoogleraar kindergeneeskunde, UvU, Wilhelmina kinderziekenhuis
Prof. dr. Jos Schols lid WAR
specialist ouderengeneeskunde, hoogleraar ouderengeneeskunde, Universiteit Maastricht en Directeur Expertise van Envida ZorgThuis te Maastricht
Prof. dr. ir. Marjolein Visser lid WAR en lid sectie Ouderen
hoogleraar Gezond ouder worden met aandachtsgebied klinische diëtetiek, Instituut voor Gezondheidswetenschappen, VU en EMGO Instituut, VUmc, Amsterdam
Dr. Abel Thijs Lid WAR
internist en voorzitter van het voedingsteam, VUmc Amsterdam
dr. ir. Nicole de Roos
UD Voeding & Gezondheid WUR